Belangrijke informatie

Bot Bouw streeft er voortdurend naar om producten af te leveren met topkwaliteit. Daarnaast steken wij veel energie in een goede voorlichting over het gebruik en onderhoud van uw woning.

Iedere door Bot Bouw gebouwde woning wordt tijdens de oplevering zorgvuldig met u nagelopen, waarbij mogelijke tekortkomingen worden vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering. Na de oplevering gaat de onderhoudsperiode in. Gedurende deze periode worden de bij oplevering geconstateerde gebreken door het projectteam verholpen, alsmede gebreken die nog tijdens deze periode aan het licht komen door ingebruikname van de woning. Dit moeten dan wel zaken zijn, die redelijkerwijze bij de oplevering niet waarneembaar waren.

Bij de oplevering heeft u van ons ontvangen een usb-stick met adviezen voor het gebruik en onderhoud van uw woning. Leest u deze adviezen aandachtig door. Mocht u desondanks nog vragen hebben, dan kunt u een verzoek om informatie indienen.

Garantietermijnen

Alle nieuwbouwwoningen en -appartementen worden verkocht onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Vanaf 3 maanden na oplevering gaat de garantie uit de Garantie-en Waarborgregeling in. De garantietermijn bedraagt in het algemeen 6 jaar (en voor ernstige, constructieve, gebreken zelfs 10 jaar). Maar voor een aantal specifieke onderdelen van de woning gelden kortere garantietermijnen of zijn deze uitgesloten van de regeling.

Voordat u uw verzoek tot herstel indient, adviseren wij u zelf te beoordelen of uw probleem onder de afgegeven garantie valt.

Soort klacht (Verkorte) garantietermijn / uitgesloten
Belinstallatie, alarminstallatie e.d. 6 maanden
Binnenriolering 6 jaar
Buitenriolering 2 jaar
Dubbel glas (isolerende werking) 3 jaar
Hang- en sluitwerk 1 jaar
Hekwerken (appartementsgebouwen) 2 jaar
(Hoofd)draagconstructie 10 jaar
Installaties (verwarming, ventilatie, gas, water en elektra) 2 jaar
Kromtrekken deuren (meer dan 10 mm) 2 jaar
Lekkages 6 jaar
(Mechanische) ventilatie 2 jaar
Sanitair 1 jaar
Schilderwerk 1 jaar
Esthetische zaken (o.a. kleurverschillen) Uitgesloten
Krimpscheuren Uitgesloten
(Mechanische) beschadigingen Uitgesloten
Stormschade (winduurgemiddelde > 17 m/s) Uitgesloten
Voorzieningen buiten de woning (bijv. bestrating, tuin) Uitgesloten

In het algemeen geldt dat u slechts garantie op een onderdeel heeft, als u dit onderdeel heeft onderhouden conform de u bij oplevering aangereikte adviezen. Schades als gevolg van onvoldoende of onjuist onderhoud, oneigenlijk gebruik of normale slijtage vallen uiteraard niet onder de garantie. Nadrukkelijk wijzen wij u er op dat er door derden geen aanpassingen aan de installaties mogen worden gedaan. Hierdoor vervalt mogelijk de garantie.

Valt uw probleem onder de garantieregeling, dan kunt u een verzoek tot herstel indienen. De melding wordt na ontvangst in behandeling genomen. U ontvangt van de afdeling Nazorg een reactie op uw melding.

Heeft u een klacht die niet (meer) onder de Garantie-en Waarborgregeling valt, dan zou deze nog wel onder de contractuele garanties kunnen vallen. In de algemene voorwaarden van de met u gesloten overeenkomst staan de contractuele garantie en aansprakelijkheden omschreven.

Wanneer blijkt dat aan uw verzoek tot herstel geen schending van de garantienorm of een schending van de wettelijke- en of contractuele aansprakelijkheid ten grondslag ligt, zijn wij gerechtigd u een vergoeding voor inspectie in rekening te brengen. Voor de hoogte van het bedrag verwijzen wij u naar de van toepassing zijnde garantieregeling.

Spoedeisende zaken

Voor spoedeisende zaken is onze afdeling Nazorg tijdens werkuren tevens telefonisch bereikbaar op 072-5752700. Buiten werktijd mag u zich in sommige gevallen rechtstreeks wenden tot onze installateurs. Raadpleegt u hiervoor uw oplevergids.