De kracht van verbinding

Bot Bouw Initiatief en Bot Bouw zijn zelfstandige bedrijven binnen de Bot Bouwgroep en werken intensief samen. Met doordachte initiatieven creëren wij nieuwe woon- en werkomgevingen. Dit stopt niet bij een of twee pogingen, wij zetten door en blijven betrokken. Onze solide financiële basis geeft de lange adem die nodig kan zijn om projecten tot een succes te maken.

Ook buiten onze organisatie zijn wij regisseur van verbinding. Van klantwens tot nazorg. Wij verbinden wensen met mensen. Mensen met de expertise om uw wensen te realiseren. Hiervoor werken wij samen met gemeenten, beleggers, zorginstellingen, corporaties en adviseurs.

Wij menen dat bij het realiseren van projecten niet alleen het eindresultaat belangrijk is, maar ook de wijze waarop dit tot stand komt. Daarom laten wij onze werkwijze vooral leiden door een luisterend oor voor onze opdrachtgevers en overige projectpartners.