Verzoek tot herstel

Maximaal één klacht per formulier: meerdere klachten op een formulier worden niet in behandeling genomen. Leest u de belangrijke informatie, voordat u een aanvraag indient. Wanneer u een onterechte melding maakt, is Bot Bouw gerechtigd € 90,00 inspectiekosten in rekening te brengen.