Verzoek tot herstel

Maximaal één klacht per formulier: meerdere klachten op een formulier worden niet in behandeling genomen. Leest u de belangrijke informatie, voordat u een aanvraag indient. Wanneer u een onterechte melding maakt, is Bot Bouw gerechtigd inspectiekosten in rekening te brengen. Voor de hoogte van het bedrag verwijzen wij u naar de van toepassing zijnde garantieregeling.