De woningmarkt is snel veranderd. De betaalbaarheid van het bouwen van woningen is een grote uitdaging de komende tijd. Veel huishoudens met een modaal of twee keer modaal inkomen hebben geen toegang tot de woningmarkt omdat beschikbare woningen boven hun budget liggen en er te weinig betaalbaar aanbod is. Kortom, betaalbaar bouwen is de sleutel om de druk op de woningmarkt af te nemen.

Bot Bouw heeft zich afgelopen jaar gefocust op betaalbaar wonen. Voor de afdeling Bouw betreft dit het laaghouden van de realisatiekosten. Om dit bewerkstelligen heeft Bot Bouw haar Appartementen concept samengesteld.

Wij hebben dit o.a. bereikt door:

🔸 Standaard appartementendetails op te stellen: Door meer dan 200 knooppunten van gebouwen in detail uit te werken, hebben wij de puzzelstukken in handen waarmee ontwikkelaars en architecten kunnen ontwerpen en wij goedkoop kunnen bouwen.
🔸 Bouwmethode: Flexibel met vergaande prefabricatie. Onze bouwmethode zorgt ervoor dat het gebouw door middel van prefabriceerde gevelelementen snel op hoogte is.
🔸 Korte bouwtijd: Doordat iedere bouwlaag waterdicht wordt gemaakt, start de afbouw tijdens de ruwbouw. De bouwtijden zijn hierdoor kort.
🔸 Samenwerking binnen de keten: Bot Bouw heeft onderaannemers en leveranciers geselecteerd, die samen met ons zorgen dat snel en efficiënt kan worden gebouwd. Iedere partij weet wat ze aan elkaar hebben. Hierdoor ontvangen wij lagere offertes.

Wilt u meer weten over het Appartementen concept van Bot Bouw?

Graag geven wij u een toelichting.
g.buisman@botbouw.nl