Inmiddels zijn de definitieve trafo’s geplaatst en wordt er druk gewerkt aan het afronden van de aanleg van het hoofdtracé van de nutspartijen. Hierna kan er gestart worden met het realiseren van de huisaansluitingen.

Rondom de blokken zijn we inmiddels gestart met de plaatsing van de eerste bergingen in de tuinen. Komende weken zullen de laatste handelingen aan de gevel van blok F afgerond worden waarna het gehele terrein steigervrij zal zijn en alle gevels goed zichtbaar worden.

Er worden ook grote vorderingen gemaakt In de woningen, de afbouw is in volle gang, gibobouwer, stukadoor en tegelzetter zijn druk bezig om de woningen gereed te maken voor de opleveringen.

Het projectteam is verheugd over de voortgang en bedankt alle betrokkenen voor hun inzet en samenwerking.