Op de hoek van de Celebesstraat – Zuideinde – Dubbele Buurt in Wormerveer worden 22 nieuwe woningen gebouwd. Op 28 november zijn omwonenden geïnformeerd over de ontwikkeling van het nieuwbouwproject ‘De parel van Zuid’. Circa 40 buurtbewoners en andere geïnteresseerden zijn naar de inloopavond in de Wormerveerse Vermaning gekomen.

Voor de locatie is een plan ontwikkeld bestaande uit 16 appartementen en 6 eengezinswoningen, inclusief parkeergelegenheid voor 22 auto’s. Het project bestaat uit zes verschillende delen, elk in hun eigen (Zaanse) stijl. Het is een speels ontwerp, passend bij de bestaande bebouwing langs de Zaan. Het ontwerp is na jaren van plannen maken, ontstaan uit een unieke samenwerking tussen de werkgroep Zuideinde Wormerveer Hoogbouw Vrij, de gemeente Zaanstad en de ontwikkelaar Bot Bouw. Door de werkgroep en Bot Bouw zijn twee architecten ingeschakeld, te weten Frank V. Smit (architect BNA) en Eddo Carels (Caas architecten). Deze architecten hebben in samenspraak met de supervisor van MAAK Zaanstad Noord en de pre-visor van de Welstand commissie dit bouwplan ontworpen. Het huidige bouwplan is daarmee afgestemd op de eisen van welstand vanuit de gemeente Zaanstad.

Het plan en het ontwerp zijn deze avond positief ontvangen. Over het algemeen vindt men dat het ontwerp goed aansluit op de omgeving en is men blij met de kwaliteitsverbetering op deze plek. Het woningbouwproject wordt nu verder ontwikkeld in goed overleg met de gemeente Zaanstad. De prognose is dat de omgevingsvergunning wordt aangevraagd in het eerste kwartaal 2020. De start verkoop van de woningen volgt in de loop van 2020.