Afgelopen donderdag is met de gemeente Dijk & Waard de anterieure overeenkomst ondertekend voor het project Hectorlaan 17-19.
Daarmee ligt het programma vast, zijn de onderlinge exploitatieafspraken bekend en bekrachtigt de gemeente haar medewerking voor bestemmingswijziging van deze locatie.

Gelijktijdig is ook de anterieure overeenkomst getekend voor het project Hectorlaan 21-31 die in samenwerking wordt ontwikkeld door Green Property.
Samen met het project Deimoslaan 1-5, die nog dit jaar in uitvoering gaat, vormen de gebouwen het begin van de transformatie van bedrijventerrein De Frans.

In de komende maanden wordt de procedure doorlopen voor bestemmingswijziging en omgevingsvergunning. In het project Hectorlaan 17-19 komen 29 koopappartementen en twee commerciële ruimten in de plint. Op maaiveld komen 32 parkeerplaatsen en het (openbaar) terrein wordt opnieuw ingericht.