Op de hoek van de Helderseweg/Stationsweg in het centrum van Alkmaar is Bot Bouw eind maart gestart met de bouw van de 87 appartementen van project Cascade, een ontwerp van Caas Architecten die met het ontwerp binnenstedelijk wonen aantrekkelijk wil maken voor jong en oud. Cascade is met zijn verschillende woningtypen, een goede bereikbare en veilige fietsenstalling, gemeenschappelijke dakterrassen en een gezamenlijke daktuin hier een goed voorbeeld van.

Na het bouwrijp maken van de bouwput is eind maart gestart met het in de grond vormen van een betonnen damwandconstructie, deze zogeheten CSM (Cutter Soil Mixing) wand wordt trillingarm aangebracht en zorgt na het ontgraven van de bouwput voor een waterdichte kering. Na het uitharden van deze in de grond gevormde wanden komen de graafmachines ten tonele en wordt de bouwput op diepte gegraven. Naar verwachting storten de betontimmerlieden begin juni de eerste poeren en liftputten van deze nieuwbouw.

Het gebouw heeft zeer hoge eisen qua geluid en is voorzien van trillingvrije constructieve opleggingen, dit in verband met de nabijheid van het spoor en het station van Alkmaar.

Cascade is een ontwikkeling van VOF Horizon Ontwikkeling, een samenwerkingsverband tussen Timpaan en Bot Bouw.