Momenteel zijn we op ons project de Catharina gestart met de schilvloeren op de 10e verdieping. De ruwbouw verloopt volgens planning en we worden meer zichtbaar in Zaandam richting de top.

De torenkraan is onlangs opgehoogd zodat ons niets in de weg staat om door te bouwen tot en met de 16e verdieping.

Het indrukwekkende gevelmetselwerk met geglazuurde bakstenen in verschillende Zaanse groentinten vordert gestaag en de metselaars tonen inmiddels op de 4e verdieping hun vakmanschap.

De installateurs en afbouwpartijen bereiden de eerste afbouwwerkzaamheden voor, komende periode worden de eerste metal-stud binnenwanden geplaatst en breekt een nieuwe fase aan in de bouw.

Het projectteam is zeer tevreden over de voortgang en bedankt alle betrokkenen voor hun inzet en samenwerking.