Ons recent opgeleverde project Cascade in Alkmaar is voorgedragen voor de Arie Keppler Prijs 2024. Dit project, ontworpen door architect Eddo Carels, belicht innovatieve benaderingen binnen stadsontwikkeling en gemeenschapsvorming.

Het project is voorgedragen voor de volgende thema’s:

  1. Stedelijke vernieuwing en gebiedsontwikkeling
  2. Leefbaarheid, sociale cohesie, inclusiviteit en toegankelijkheid
  3. Innovatieve ruimtelijke concepten, visies en processen

De Arie Keppler Prijs heeft als doel initiatieven te belichten die de dagelijkse praktijk van planontwikkeling ontstijgen: bijzondere, inspirerende, innoverende en grensverleggende projecten. De jury kiest uit de inzendingen tien tot twaalf nominaties die gezamenlijk een goede afspiegeling vormen van het totale aanbod.

Wij zijn ervan overtuigd dat Cascade een waardevolle bijdrage levert aan de stedelijke vernieuwing en gemeenschapsontwikkeling. We kijken dan ook uit naar de beoordeling van de jury van de Arie Keppler Prijs 2024.

https://www.mooinoord-holland.nl/mooinoord-holland-inzendingen/cascade-alkmaar-alkmaar/