Bot Bouw heeft met de gemeente Bergen een anterieure overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het Dorpsplein in het centrum van Bergen. De randvoorwaarden voor deze herontwikkeling zijn in goed overleg met de gemeente Bergen en de Bewonersvereniging Bergen Centrum tot stand gekomen. Bot Bouw kan met het sluiten van de overeenkomst nu de benodigde omgevingsvergunningen aanvragen. Voor de herontwikkeling moet onder andere de Bakemaflat worden gesloopt om ruimte te maken voor het project.

Wonen, winkelen en parkeren
Het plan bestaat in hoofdlijnen uit een ondergrondse parkeergarage (46 parkeerplaatsen) met daarboven twee gebouwen. Op de begane grond is ruimte voor horeca en detailhandel en op de verdiepingen komen in totaal 29 woningen, waarvan 12 sociale koopwoningen. Volgens wethouder Klaas Valkering een ideale mix voor een levendig centrum. “Door goed naar onze inwoners te luisteren, hebben we rust teruggebracht in het centrum van Bergen. Vanuit die rust komt nu een prachtig resultaat. Met dit plan voegen we niet alleen betaalbare woningen toe, met de ruimte voor horeca en detailhandel draagt het ook bij aan een aantrekkelijke dorpskern.”

Inrichting openbare ruimte
Naast de nieuwbouw krijgt ook de rest van de openbare ruimte een nieuw gezicht. De gemeente Bergen maakt hiervoor parallel een integraal plan voor het centrum van Bergen. Omwonenden en belangstellenden kunnen in 2022 meedenken over de inrichting van de openbare ruimte.

Meer informatie over het project:  http://www.dorpsplein-bergen.nl