Op 3 maart jl. zijn omwonenden geïnformeerd over de ontwikkeling van het plan tussen de Wagenweg, de Toon Dupuisstraat en de Lambertus Huisengastraat, de plek waar vroeger de autogarage van Jorritsma stond. Vertegenwoordigers van Bot Bouw, het architectenbureau en de gemeente Purmerend waren aanwezig voor een toelichting en de beantwoording van vragen.

Het bouwplan bestaat uit 26 sociale huurappartementen en 105 vrije sector appartementen, waarvan 42 woningen in de middendure huur worden verhuurd. In het plan komen verder 91 parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers van de vrije sector huurwoningen en 33 parkeerplaatsen in het openbaar gebied. Wooncompagnie zal de sociale huurwoningen in eigendom nemen het het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer gaat de vrije sector huurwoningen exploiteren.

Het plan en het ontwerp van het gebouw zijn positief ontvangen. Over het algemeen vindt men dat het ontwerp goed aansluit op de omgeving en is men blij met de kwaliteitsverbetering op deze plek.