Bij het nieuwbouwproject aan de Lambertus Huisengastraat (Wagenweggebied) in Purmerend, waar in november gestart is met de bouw van eerst 70 sociale huurwoningen, komen aansluitend nog eens 26 woningen erbij.

Directeur-bestuurder Stefan van Schaik van Wooncompagnie en directeur Gem Bot van Bot Bouw ondertekenden de overeenkomst voor 26 nieuwe woningen in het Wagenweggebied. Met het ondertekenen van de overeenkomst, zijn ook de afspraken rondom de nieuwbouw van dit project formeel afgerond. ‘Het is erg fijn dat de goede samenwerking met Wooncompagnie hiermee direct een vervolg kan krijgen’, zo stelt Gem Bot.

Bijna 100 nieuwe huurwoningen erbij
Het eerste project bestaat uit 3 bouwblokken en in totaal 70 sociale huurappartementen.
De verwachte oplevering van het eerste blok is eind 2021; de twee andere blokken volgen in 2022.
De realisatie van de 26 sociale huurwoningen aan de Lambertus Huisengastraat is onderdeel van een ontwikkeling van in totaal 131 woningen, waar naast sociale woningen ook midden huur en vrije sector zal worden aangeboden. Uitgegaan wordt van een start van de bouw in het tweede kwartaal van volgend jaar.

Hoe meer, hoe beter
‘Gezien de enorme druk op de woningmarkt blijft Wooncompagnie actief zoeken naar mogelijkheden om meer nieuwbouw te realiseren in deze regio’, aldus Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie. ‘Het is dan ook fantastisch om na de 70 nieuwe huurwoningen nog eens 26 daaraan toe te kunnen voegen’. Wooncompagnie wil er alles aan doen om de lange wachttijden voor woningzoekenden te verkorten. ‘Bouwen, bouwen, bouwen, dat is wat nodig is, maar de huidige wet- en regelgeving staat ons nog in de weg. De wooncrisis krijgt gelukkig, naar de andere crisis, nog steeds voldoende aandacht, dus wij houden vertrouwen dat bijsturen vanuit de overheid hoog op de agenda staat’.

Uw woning op Woonmatch
De woningen zullen tegen die tijd dat ze worden opgeleverd worden geadverteerd op de website van Woonmatch Waterland. U kunt alleen reageren als u bent ingeschreven. De toewijzing van de huurappartementen wordt verzorgd door Wooncompagnie.