Op 16 april jl. hebben Woningstichting Lieven de Key en Bot Bouw de aannemingsovereenkomst voor de projecten Lieven 6 en 8 getekend.
Lieven 6 en 8 is het vervolg op de reeds eerder door Bot Bouw gerealiseerde deelprojecten Lieven 1-5 en het thans in aanbouw zijnde Lieven 7.

Het project is ontworpen door KENK Architecten en omvat 538 appartementen voor studenten en starters in de sociale sector.
Met de toepassing van een WKO monobron wordt het project duurzaam verwarmd en gekoeld.

De bouw start op 15 juni 2020.