In 2020 voerden we met Woningborg de allereerste pilotprojecten uit volgens de wet op kwaliteitsborging. Sindsdien hebben we gewerkt aan de voorbereiding op de invoering van deze wet.

Vanaf 1 januari 2024 is de wet kwaliteitsborging voor het bouwen officieel in werking getreden. Na de succesvolle afronding van onze gezamenlijke pilotprojecten, hebben we een raamovereenkomst ondertekend met Woningborg Toetsing en Toezicht voor het uitvoeren van borgingswerkzaamheden.

We kijken uit naar een fijne verdere samenwerking!