Deze week zijn we gestart met de uitvoering van Zuidblok 7 in Amsterdam in opdracht van IC Netherlands.
In dit blok zijn 90 appartementen opgenomen, bestaande uit een stuk laagbouw en een gedeelte hoogbouw die gebouwd worden op een ondergrondse stallingsgarage.

Een mooie klus voor een nieuwe opdrachtgever op een voor ons bekend terrein.
Bot Bouw realiseerde hier voor Lieven De Key namelijk ook de volledige eerste fase van het project Lieven die bestaat uit 570 woningen. De eerste fase bestaat uit 5 gebouwdelen waarvan er 3 delen bestemd zijn voor de studenten en de overige 2 blokken worden ingevuld met woonstarters, resp. 344 en 226 woningen.
De eerste en tweede fase samen, totaal 1200 woningen, zorgen voor een invulling van de woonbehoefte van jongeren. Mooi dat wij hier ook ons steentje aan kunnen bijdragen.