Dinsdag 27 juni hebben de ontwikkelaars, eigenaren, maatschappelijke organisaties en gemeente Dijk en Waard het gebiedsconvenant “De Frans” ondertekend. Deze ondertekening symboliseert de bijzondere samenwerking tussen partijen met de intentie om het bedrijventerrein “de Frans” te ontwikkelen naar een nieuw duurzaam gemengd woon-werkgebied.

In Dijk en Waard is een grote behoefte aan woningen en “de Frans” biedt de mogelijkheid tot de realisatie van een diversiteit aan werken, leren en wonen in de nabijheid van het station. Het huidige bedrijventerrein “de Frans” is gebouwd in de jaren 70 en 80 en veel van de bebouwing is inmiddels verouderd en voldoen niet meer aan de huidige eisen.

Bot Bouw is samen met Grid Vastgoed één van de initiatiefnemers geweest voor de eerste ontwikkeling en bouwt reeds deze locatie Deimoslaan 1-5. Bot Bouw heeft met de ondertekening van het gebiedsconvenant te kennen gegeven dat het niet blijft bij enkel de versnellingslocatie Deimoslaan 1-5. Inmiddels worden ook de locaties Hectorlaan 17-19 en Hectorlaan 21-31 verder ontwikkeld tot een aantrekkelijke woon/werk omgeving.